•  Me har eigen nettbutikk for trykksaker! Gå inn å bestill HER

 • Er di bedrift på Facebook

  – men manglar aktivitet?

   – SJÅ HER!

   

 • Treng du hjelp til å auka salet?

  Me kan sette opp e-løysningar som når ut til dine kundar, og me kan hjelpa deg med å administrere dine nyheitsbrev og kampanjar.

nokre av våre kundar

om oss

Forretningsidè
Me  vil ta ansvar for heile eller delar av marknadskommunikasjonen, frå strategi til produksjon.

Visjon
Me skal vera det sjølvsagte valget av kommunikasjonspartner. Vi skal utgjera ein naturleg del av oppdragsgivarens marknadsavdeling, og tilby vår kunnskap, erfaring og ressursar.

Misjon
Me skal sjå til at du lykkast i din jobb! Me ser muligheitene, løyser problema og skaper verdiar saman med våre kundar.

Ein viktig del av vår filosofi er å ha eit tett strategisk samarbeid med deg som kunde både i forkant, undervegs og etter at marknadsføringsaktivitetane er gjennomførte.

Me er med andre ord opptekne av at dykkar marknadsføring blir grundig kvalitetssikra slik at investeringa i salgs- og presentasjonsmateriell blir lønnsom. IBOX Kommunikasjon har fokus på marknadskommunikasjon anten den er til bedriftsmarknaden eller til privatmarknaden.

Kort sagt kan me være di marknadsavdeling som følgjer opp dine aktivitetar og oppdaterer desse ved behov.

Me er kreative sjeler som lagar alt frå den enklaste brosjyren til den store reklamekampanjen. Frå det minste navneskilt til store profileringsskilt. For oss er den kreative prosessen viktigast, og den byrjar med å kommunisera. Me vil gjerne veta kva du vil, kva mål du har, kva du vil oppnå. Det er først då me kan setja ting på papiret, laga visjonar, vera kreative saman.

Brukar me alle dei ressursane me har hos oss i IBOX, er me sikre på at me kan hjelpe deg uansett kor stort eller lite ditt mål er, og at ditt bodskap treff mottakaren på den mest effektive måten – effektiv kommunikasjon.

 • Ole Arthur Vaage
  Daglig leiar/konsulent

  ole.arthur@ibox.no
  900 35 298

 • laila haugen
  AD/grafisk designer

  laila@ibox.no
  959 30 170

 • Raiko raie
  Programmerer/Webutvikler

  raiko@ibox.no