Tips for jobbsøker

En god CV er viktig når en leter etter jobb. Så hva skal en CV inneholde?

Det finnes ingen korrekt mal, men vi mener det er noen grunnleggende regler for hvordan den skal skrives og hva den skal inneholde. En CV bør være kort, helst ikke mer en to A4-sider. En bør trekke frem positive egenskaper og prestasjoner, og helst inneholde nøkkelkvalifikasjoner. Den skal ikke inneholde grammatiske feil og mangler.

En CV bør inneholde:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-postadresse

Tidligere arbeidserfaring
Her starter man alltid med den siste jobben først. Inkluder datoer/ansettelsesperioder og også midlertidige og frivillige jobber.

Tidligere utdanning
Start med den siste utdanningen først.

Kurs
Start med det siste kurset først. Prestasjoner og verv fra tidligere jobber eller utdanning som er relevante.

Interesser
Dersom de er relevante og spesielt hvis de berører ferdigheter som er relevant for jobben.

Referanser
Helst to eller flere. Men som regel så holder det at du skriver referanser og attester oppgis ved forespørsel». Husk å gi beskjed til dine referanser i forkant av søkeprosessen slik at de er godt forberedt.