Me har fagfolk - dei du treng

Jobb/karriere

Me er heile tida på utkikk etter kvalifiserte kandidatar til jobbar innan disse faga:

• Anleggsmaskinførar
• Gravmaskinførar
• Vogntog- og lastebilførar
• Industrimekanikar
• Landbruksmekanikar
• Bilmekanikar
• Sjåførar

Og ellers stillingar innan bransjar som bygg og anlegg, som f.eks. snikkarar, målarar, etc.

Me kan hjelpe deg med å få eit vikariat eller fast jobb. Du må først sende inn din CV og evt søknad. Din CV vil bli vurdert opp mot dei stillingane som me jobbar med for tida, og dersom du er ein aktuell kandidat, vil me gjennomføra eit intervju/samtale.

 

Me opererar med både langsiktige og kortsiktige kontraktar, og etter endt oppdragsperiode kan det og vera mogligheit for fast stilling.

Dersom du får kontrakt, vil me i iBox Bemanning ta oss av alt det praktiske, slik som opphaldsløyve, arbeidsløyve, bolig, skattekort, etc.

Tips for søkare

SEND INN DIN CV HER

Kunde

LEIGE INN PERSONELL

iBox Bemanning jobbar raskt for å finne ein kandidat som har dei rette kvalifikasjonane og personlege eigenskapar som passar di bedrift. Med utførar grundige intvervju og legger store ressursar i analyse og utveljing av dei dyktigste kandidatane i din bransje.

Me søkjer etter fagfolk i heile Europa gjennom dyktige samarbeidspartnarar. Me kvalitetssikrar potensielle kandidatar gjennom referansar og vandel. Me jobbar kostnadsfritt inntil du som kunde velgjer å ansette ein av våre kandidatar.

Me tilbyr å leige inn personell til både korte og lange oppdrag.

Me tar oss av alt det praktiske.

– Utbetaling av løn
– Feriepengar
– Arbeidsgiveravgift
– Forsikring
– Sykeløn – du har ingen kostnadar ved sykefåvær – – Godkjente ID-kort for arbeidstilsynet
– Me organiserer bolig, opphaldsløyve, arbeidsløyve og skattekort

FAGOMRÅDAR 

Bygg & Anlegg Grunn- og betongarbeidar Forskalingssnikkar/betongarbeidar
Murar/flisleggjar
Snikkar/tømrar
Målar
Elektrikar
Taktekkar
Blikkenslagar
Maskinførar
Røyrleggjar
Anleggsgartnar
Mekanikk/ Teknikk/ Produksjon
Bilmekanikar
Bilopprettar
Billakkerar
Verksmeister Landbruksmekanikar
Lastebilmekanikar
Bilpleiar og klargjerar
Industrimekanikar
Lastebilopprettar
Ingeniører innan det mekaniske fagområdet

Referansar

Fronta Element
Landmark Maskin
Andersland Bygg
Bilhuset Stord

Om oss

IBOX Bemanning er eit bemannings- og rekrutteringsselskap som kan tilby personell på alle nivå innan fagområda bygg/anlegg og mekanikk/teknikk/produksjon.

Me finn våre kandidatar gjennom veletablerte rekrutteringskontor i heile Europa. Me brukar store ressursar på å finne dei beste kandidatane ved å la våre profesjonelle samarbeidspartnarar kvalifisere kandidatar for at me førar jobben vidare med intervju og oppfølging av kandidaten.

Når oppdragsperioden startar har me fokus på god kommunikasjon både med kunden og med kandidaten. På denne måten byggjar me gode relasjonar gjennom heile perioden.

Visjon // Me skal være ein sentral aktør innan rekruttering av kompetent arbeidskraft.

Misjon // Skape varige verdiar for våre kundar gjennom trygg rekruttering av kompetanse frå utlandet.